top of page

SCHOOLUREN

De kinderen zijn voor de aanvang van de lessen in de school aanwezig.

Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht.

Enkel met toelating van de persoon die met het toezicht belast is, mag een leerling de groep verlaten.

SCHOOLUREN

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van 8.30 uur tot 12.10 uur en 13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

Van 8.30 uur tot 12.10 uur

TOEZICHT

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van 8.15 uur tot 8.30 uur, van 12.30 uur tot 13.30 uur

Woensdag

Van 8.15 uur tot 8.30 uur
 

We vragen uitdrukkelijk uw kind niet vroeger dan deze bovenstaande uren naar school te brengen of te sturen.

Maar toch willen we heel graag dat uw kind op tijd komt.

bottom of page