top of page

INSCHRIJVINGEN

 

Inschrijvingen voor kinderen van het geboortejaar 2019 en kinderen die van school willen veranderen

VOORRANGSPERIODE

10 januari 2023 t.e.m. 31 januari 2023

Inschrijvingen voor broers en zussen / Inschrijvingen voor kinderen van personeel

AANMELDINGSPERIODE

28 februari 2023 t.e.m. 21 maart 2023

Aanmelden via steenokkerzeel.aanmelden.in

Uiterlijk 21 april krijg je van de gemeente een ticket ter bevestiging van aanvraag tot inschrijving

INSCHRIJVINGSPERIODE

24 april 2023 t.e.m. 15 mei 2023

Op vertoon van het ticket kan u inschrijven elke schooldag tussen 8.00 uur en 10.00 uur.

Gelieve de kids-ID van uw kind mee te brengen.

VRIJE INSCHRIJVINGEN

Vanaf 23 mei 2023

 

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden is uw kind welkom op de volgende instapdata :

begin schooljaar, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, op 1 februari, na de krokusvakantie,

na de paasvakantie en na O.H.-Hemelvaart.

Op dinsdagnamiddag 7 februari 2023 organiseren wij om 13.45 uur een info namiddag voor nieuwe kleuters.

Ouders zijn welkom en krijgen een woordje uitleg over de werking van de school,

kunnen vragen stelen en krijgen een rondleiding in de kleuterschool.

Kleuters zijn niet leerplichtig.

Vanaf het schooljaar 2020 – 2021 is er leerplicht vanaf 5 jaar, dit betekent dat kleuters in de derde kleuterklas minstens 290 halve lesdagen aanwezig moeten zijn om rechtstreeks over te gaan naar het eerste leerjaar.

Brochure onderwijs online inschrijvingen 2023

bottom of page