top of page

CLB

Onze school wordt begeleid door:

Vrij C.L.B. Noordwest-Brabant v.z.w.

Gendarmeriestraat 63 – 1800 Vilvoorde

Tel. (02) 251 15 55 – fax. (02) 253 70 65

E-mail : vilvoorde@clb-net.be

De begeleidster is: Annelies Philips

annelies.philips@clbnwb.be - GSM 0490 44 28 55

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze. Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders kunnen dus, zonder problemen, los van de school bij ons terecht. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.

 

De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen:

- leren en ontwikkeling

- onderwijsloopbaan

- preventieve gezondheidszorg

- psychisch en sociaal functioneren

In een CLB werken verschillende vakmensen samen in een team: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

download (1).png
bottom of page