top of page

KOSTENRAMING OUDERBIJDRAGEN

Leerlingen leren vooral in een uitdagende en stimulerende leeromgeving. Daarom worden er heel wat uitstappen en activiteiten buiten de schoolgebouwen georganiseerd. Deze verplaatsingen gebeuren meestal te voet, met de fiets of met de Lijnbus. Zo leren ze ook omgaan met milieuvriendelijk verkeer en kunnen
we de uitgaven zoveel mogelijk drukken.

Ook het meerdere dagen als klasgroep samen met de juf op stap gaan, leert onze kinderen op een andere manier omgaan zowel met leerstofonderdelen als met sociale vaardigheden.

Om al deze uitstappen te kunnen realiseren en binnen de maximumfactuur te blijven worden er wel enkele extra, volledig vrijblijvende sponsoractiviteiten georganiseerd:

Voor de boerderijklassen: Verkoop van truffels door het eerste -en tweede leerjaar

Voor de zeeklassen: Maken en verkoop van kaartjes door het derde -en vierde laarjaar

Voor de sneeuwklassen: Verkoop van kerstrozen door het vijfde -en zesde leerjaar

 

Op dit moment hebben we nog geen zicht op alle prijzen van uitstappen. Maar toch laten we weten dat voor de kleuterschool het maximum bedrag van 50 euro per kleuter per klas voor uitstappen mag gevraagd worden. In de lagere school mogen we maximum 95 euro per kind per leerjaar vragen. Dit bedrag zal dus zeker niet overschreden worden.

Voor de meerdaagse uitstap is het maximumbedrag 480 euro.

bottom of page