top of page

OUDERRAAD

De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Voorzitter: Stijn Van Melckebeke

Contactgegevens voorzitter:

stijn.vanmelckebeke@gmail.com

Wist je dat...

- De ouderraad nog steeds elke maand digitaal vergadert en dat jij altijd welkom bent?

(hapjes en drankjes voorlopig zelf te voorzien)

- Je ons altijd een mailtje kan sturen met vragen of bedenkingen (of complimenten) op ouderraad@sint-cajetanus.be

- We met de opbrengsten van onze acties de leeromgeving van onze kinderen proberen te verbeteren door o.a. de touchscreens in de nieuwbouw mee te financieren?

- Er dit jaar een coronaproof Cajetaliaans feest zal zijn in de vorm van een take-away?

(Op 7 maart moet je alvast niet koken. Joepie!)

- We hopen op verbetering van de cijfers zodat we samen (maar misschien wel nog op afstand) een drankje kunnen nuttigen op ons Tuinfeest?

- Alle collega’s van de ouderraad jullie allen een gelukkig en gezond 2021 wensen? 


Als je dat allemaal weet, dan zijn jullie weer even helemaal mee. Graag tot volgend jaar!

 

Feestelijke groetjes,

De leden van de ouderraad Sint-Cajetanus,
Bren, Caro, Hazel, Jimmy, Joeri, Sahinde, Steven, Stijn en Tom (en wie weet jij binnenkort?)

bottom of page