top of page

SCHOOLRAAD

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Voorzitter: Tom Meurrens

Contactgegevens voorzitter: tom.meurrens@gmail.com

Oudergeleding : Stijn van Melckebeke, Joeri Van Speybroeck

Personeelsgeleding : Reinhilde De Laet, An Coosemans

Lokale gemeenschap : Gerda Vercammen, Robin Aeck

bottom of page