top of page

PRIVACY

De school doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)."

Contact opnemen in verband met de privacy dient steeds via volgend e-mailadres te gebeuren:

info@cajetanus-perk.be

bottom of page