top of page

OPVANG

’s Morgens van 7.30 uur tot 8.15 uur

Voor sommige kinderen begint de dag reeds zeer vroeg. Moeke Sindy verwelkomt hen in een sfeer van rust en gezelligheid. Om 8.15 uur gaat iedereen naar beneden.

De kleuters van de zonnetjes- en regenboogklas mogen ’s morgens naar hun klas gebracht worden vanaf 8.15 uur. De andere kinderen spelen op de speelplaats onder toezicht van twee leerkrachten.

Vanaf het 1ste leerjaar gaan de kinderen in rij onder begeleiding naar de lagere school.

Opgelet! Vóór 8.15 uur brengt U uw zoon of dochter naar de opvang of blijft U buiten de poort wachten. Vanaf 8.15 uur start het toezicht op de speelplaats en is uw zoon of dochter hier welkom.

’s Middags van 12.10 uur tot 13.30 uur

KLEUTERSCHOOL

De kleuters van de zonnetjesklas gaan eerst naar de refter en worden opgevangen door moeke Sindy. Nadien volgen de andere kleuters. Juf Veerle zorgt samen met moeke Sindy dat alles vlot verloopt.

De kinderen brengen geen drank mee van thuis. In het kader van ons gezondheidsbeleid hebben we in samenspraak met verschillende participatie organen beslist om de kinderen water aan te bieden.

 

LAGERE SCHOOL

De kinderen die boterhammen blijven in eten, eten die op in een klas onder toezicht van een leerkracht. Zij zorgen in samenspraak met de klastitularis, dat de lessenaars netjes achter blijven.

De kinderen kunnen tussen de middag fruitsap, melk, chocomelk of spuitwater drinken. 
De onkosten hiervoor worden maandelijks verrekend via de schoolrekening.

’s Avonds van 15.45 uur tot 18.15 uur en woensdag van 12.10 uur tot 18.15 uur

Thuiskomen na schooltijd is een punt zetten achter een dag vol belevenissen, activiteiten en verplichtingen. Het is het begin van de “vrije tijd”. Ook kinderen die op school blijven, hebben hier recht op. Een persoonlijke verwelkoming, luisteren naar een kind dat zijn verhaal kwijt wil, spelletjes spelen … maakt het thuiskomen op de opvang tot een aangenaam gebeuren.

Maar ook kinderen die een huistaak hebben moeten dit kunnen doen. Daarom verloopt de organisatie als volgt :

 

KLEUTERSCHOOL

Moeke Sindy en moeke Véronique vangen alle kleuters en kinderen tot en met het 2de leerjaar op. Vanaf 16.45 uur komt een leerkracht met de kinderen van de lagere school.

LAGERE SCHOOL

Vanaf het 3de leerjaar organiseren wij studie o.l.v. moeke Veerle.

Deze begint om 15.45 uur en eindigt om 16.45 uur.

De juf gaat rond en zorgt dat het stil is. U komt uw kind steeds afhalen in het klaslokaal waar de studie doorgaat. 

De kinderen gaan om 16.40 uur, onder begeleiding, naar de kleuterschool waar de bewaking verder loopt.

bottom of page