top of page

PEDAGOGISCH PROJECT

01/

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school en gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met jezelf, de anderen en de wereld. Vanuit deze verbondenheid durven we de toekomst hoopvol tegemoet zien. Zo hopen wij dat elk kind kan uitgroeien tot een vrij en uniek wezen met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de anderen.

03/

We kiezen voor een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak

We scheppen een omgeving waarin kinderen zelf actief betrokken zijn en zo kunnen verder bouwen op wat ze reeds kennen, kunnen en voelen. We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

05/

Onze school als gemeenschap

Wij vormen een gemeenschap door samenwerking en overleg zowel intern als met externen. Als dorpsschool maken we deel uit van de Perkse gemeenschap.

02/

We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of vaardigheden. Waar het uiteindelijk op aankomt, is dat ze de dingen die ze leren en ervaren kunnen plaatsen in hun leven.

04/

We werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van elk kind.

Wij verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.

Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school Samen met ouders, CLB, externen, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra.

bottom of page